Корпоративтік мәдениет

Миссиясы: зерттеулер жүргізуді және озық білім алуды, экономиканың басым салаларын дамыту үшін кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін, өз қызметінің нәтижелері үшін мемлекет пен қоғам алдында жауапты болатын Еуразия өңірінің жетекші ғылыми және білім беру орталығы болу.

Біздің көзқарасымыз: білім, ғылым және өндірістің тығыз интеграциясына негізделген ұлттық зерттеу университеті.

Мақсатымыз: Қоғамның миссиясы мен Даму стратегиясын іске асыруды қамтамасыз ететін үздік оқытушылар мен қызметкерлерді сақтау, нығайту, дамыту және тарту тетіктерін қалыптастыру арқылы қоғамның кадр ресурстарына деген қажеттіліктерін қанағаттандыру. Сондай-ақ профессор-оқытушылар құрамының, әкімшілік-басқару және оқу-көмекші персоналының шығармашылық және кәсіби әлеуетін жұмылдыру арқылы қоғамның барлық қызметкерлерінің тұлғалық дамуы мен кәсібилігін жетілдіру үшін жағдай жасау.

Біздің құндылықтарымыз:

  • Біз өз қызметкерлерімізге қамқорлық жасаймыз.
  • Біз өзімізді, қызметкерлерімізді және студенттерімізді құрметтейміз.
  • Біз сенім мен серіктестік қатынастарын қолдаймыз.
  • Біз кәсібилікті, тиімділікті және нәтижелілікті бағалаймыз.
  • Біз қызметкерлеріміздің әлеуеті мен талантын дамыту үшін мүмкіндіктер мен жағдай жасаймыз.
  • Біз ашықтықты, қол жетімділікті және бейімділікті көрсетеміз.
  • Біз теңдік, әділдік және адалдық қағидатын ұстанамыз.

Қызметкерлерді бейімдеу

Бейімдеу – бұл қызметкерді жаңа еңбек жағдайларына тез бейімдеуге, ұжымға кіруге, өзінің лауазымдық міндеттерін барынша тиімді орындау үшін жылдам үйретуге бағытталған әр түрлі іс-шаралардың тұтас жүйесі. Бейімделу тәлімгерлік процедурасының ажырамас бөлігі болып табылады.

Бейімдеу процесінде тәлімгер өткізілетін іс-шаралардың әзірленген бірыңғай жоспарын орындауы және олардың орындалуын тиісті белгілермен растауы тиіс. Жоспарға міндетті түрде орындалатын 4 (төрт) бөлім кіреді (2-қосымша). Толтырылғаннан кейін өткізілетін іс-шаралардың бірыңғай жоспары Қызметкерлер басқармасына жіберіледі.

Бейімдеу процестерін басқару құрылымдық бөлімшенің құзыретіне жатады.

Бейімдеу қызметкер жұмысқа шыққан кезден бастап және оған тәлімгер бекітілген сәттен басталады деп саналады.

Тәлімгер мен жаңадан қабылданған қызметкердің қарым-қатынасы

Жаңадан қабылданған қызметкердің тәлімгері:

- өз міндеттеріне адал және тиісті түрде қарауға;

- сындарлы сынға қабілетті болуға;

- бастамашыл және үнемі кері байланыс беруге;

- қызметкерлерге еңбек қызметінің өзекті мәселелері бойынша кеңестер  өткізуге;

- қызметкердің жұмысын бақылау және бағыттауға;

- қызметкер құқықтық актілер мен ақпарат көздерін еңбек мақсаттары үшін пайдаланған кезде әдістемелік көмек көрсетуге;

- жаңадан қабылданған қызметкердің кәсіби қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге міндетті.

Тәлімгерлік кезеңінде қызметкер:

- Қазақстан Республикасының заңнамасын, өзінің кәсіби қызметін, атқаратын лауазымы бойынша функционалдық міндеттерін айқындайтын нормативтік актілерді және басқа да құжаттамаларды зерделеуге;

- орындалатын жұмысты жоғары деңгейде меңгеруге;

- өзінің кәсіби қасиеттерін, сондай-ақ жалпы білім беру және мәдени деңгейін жетілдіруге;

- өз тәлімгеріне және тікелей басшысына мезгіл-мезгіл есеп беруге міндетті.

Жаңадан қабылданған қызметкердің құқықтары:

- жалпы орындайтын жұмысын жетілдіру бойынша, сондай-ақ тәлімгерлікпен байланысты ұсыныстар енгізу;

- өз жұмысын бағалауды қамтитын құжаттамамен танысу және ол бойынша түсініктеме беру;

- өз мүдделерін қорғау.

© 2023 ENUZERO.kz